ẢNh đại diện

Bổ nhiệm cán bộ

Ngày: 03/07/2018 | Lượt xem: 1205

Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Kho bãi kể từ ngày 01/7/2018.