CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 268 Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

Tel: 02253.838880 - Hotline: 0912086809

Fax: 02253.838154

Email: Tradimexco@gmail.com

Văn phòng Giao dịch

Địa chỉ: Kho Ngoại Quan Tradimexco - Số 268 Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

Tel: 02253.838880

Fax: 02253.838154

Email: Tradimexco@gmail.com