ẢNh đại diện

Ban lãnh đạo Công ty

Ban Lãnh đạo Công ty

Ngày: 03/07/2018 | Lượt xem: 2608

Ban lãnh đạo Công ty

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

1. Ông Nguyễn Đức Quyền - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Tiến Sang - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

3. Bà Phạm Thị Hoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh XKLĐ

4. Ông Phạm Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

5. Bà Trần Thị Hồng Nga - Kế toán trưởng Công ty

6. Ông Nguyễn Hồng Việt - Giám đốc Hành Chính và Kho Bãi

7. Ông Lê Công Hữu - Giám đốc Kinh doanh