ẢNh đại diện

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng (tiền thân là Công ty Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng) .

Công ty Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập trên nền tảng cơ sở vật chất và tổ chức của Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố.

          Trong giai đoạn đầu (1992 – 1997): nắm bắt các cơ hội trong kinh doanh, Công ty đã đẩy mạnh các phương thức kinh doanh mới như: Tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan; Xuất khẩu rau quả, mỹ nghệ sang thị trường LB Nga và các nước Đông Âu khác, nhập khẩu các nguyên vật liệu cho sản xuất như: sắt thép, phân bón… Qua hoạt động kinh doanh liên tục đạt hiệu quả, Công ty đã định hình và phát huy hiệu quả mô hình thương mại – dịch vụ tổng hợp. Đây là thời kỳ tích luỹ vốn cho phát triển và hình thành đội ngũ CBCNV vừa có tri thức vừa có kinh nghiệm thực tiễn.

          Trong giai đoạn tiếp theo (1998 – 2002): Công ty liên tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đa dạng hóa ngành nghề, hướng mạnh vào xuất khẩu, hoạt động dịch vụ liên quan tới hàng hóa xuất nhập khẩu – hàng hóa tiêu dùng nội địa, dịch vụ thu ngoại tệ; huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư chiều sâu, xây dựng cơ sở vật chất làm nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững; lấy thương mại làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, phát huy các lợi thế sẵn có để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.  Công ty đã phát triển ổn định cả về sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt là phát triển doanh nghiệp lờn một tầm cao mới, trở thành một trong những doanh nghiệp hoạt động có quy mô của thành phố.

 

          Giai đoạn 2002 – 2010: Kế thừa và phát huy các kết quả đạt được ở giai đoạn trước, Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình sản xuất kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện để chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đóng góp vào quá trình đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ngành nghề hoạt động được mở rộng từ kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng nội địa, bổ sung và đa dạng hóa thêm các hoạt động dịch vụ liên quan tới xuất nhập khẩu như chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh kho ngoại quan; kinh doanh bán hàng siêu thị, sản xuất nguyên vật liệu cho các ngành Công nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, dịch vụ du lịch lữ hành…

 

          Năm 2010:  Nhà nước giảm dần sự bảo hộ đối với DNNN nên việc chuyển đổi các mô hình kinh tế là một xu hướng tất yếu nhằm thích ứng với cơ chế mới. Công ty Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng, trong đó Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

 

          Đến ngày 24/12/2013, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng chính thức được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng .

 

          Quá trình chuyển đổi này diễn ra trong hoàn cảnh nền kinh tế có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thành phần kinh tế, những tồn tại không thể giải quyết một sớm một chiều. Một mặt Công ty vẫn tiếp tục khắc phục các khó khăn, thách thức… Một mặt chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng, thị trường, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kho bãi phục vụ hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu, đầu tư vào nguồn lực con người, sắp xếp, tinh giản bộ máy quản trị Công ty phù hợp với mô hình mới và điều kiện sản xuất kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp.

 

          Với sự định hướng đúng đắn trong chiến lược, kể từ sau khi cổ phần hóa đến nay qua 2 năm hoạt động, Công ty đã duy trì hoạt động SXKD và dần đi vào ổn định.