ẢNh đại diện

Sơ đồ tổ chức Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty (Cập nhật tháng 11 năm 2017)

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRADIMEXCO QUA CÁC THỜI KỲ

 

I- Thời kỳ Liên hiệp xã mua bán TP: 1985-1992

– Năm 1985 – 1988: Ông Trần Bích – Chủ nhiệm Liên hiệp HTX mua bán.

– Năm 1989 – 1992: Bà Lê Thành Lự – Chủ nhiệm Liên hiệp HTX mua bán.

 

II- Thời kỳ Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng: 1992-2010.

– Năm 1992 – 1998: Bà Lê Thành Lự – Giám đốc Công ty.

– Năm 1998 – 2002: Ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Công ty.

– Năm 2003 – 2010: Ông Trần Văn Đạo – Giám đốc Công ty.

 

III- Thời kỳ Công ty cổ phần: 2010 đến nay.

– Năm 2010 – 05/2015: Ông Trần Văn Đạo – Tổng Giám đốc Công ty.

– Tháng 6/2015 đến nay: Ông Nguyễn Tiến Sang – Tổng Giám đốc Công ty.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TIÊU BIỂU CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

 

1- Bà Lê Thành Lự – Nguyên Giám đốc Công ty, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Thành ủy Hải Phòng.

2- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Nguyên Giám đốc Công ty, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

3- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nguyên Phó Giám đốc Công ty, hiện là Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình.

4- Ông Nguyễn Văn Thành – Nguyên Phó Giám đốc Công ty, hiện là Giám đốc Sở Tài Chính Hải Phòng.