ẢNh đại diện

Tạm nhập tái xuất

Giới thiệu về hình thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu

Giới thiệu về hình thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu

Ngày: 28-03-2018 | Lượt xem: 3521
Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam