CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG

 • Dịch vụ Tạm nhập tái xuất

  Dịch vụ Tạm nhập tái xuất

  Đăng ký thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá ...
  Xem chi tiết
 • Kho ngoại quan

  Kho ngoại quan

  Cung cấp kho, bãi tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài
  Xem chi tiết
 • OCL
 • RCL
 • Pel
 • SMLINES
 • HMM
 • Mearsk Lines
 • NYK
 • CMA-CGM
 • COSCO